Ինսուլինի ներարկման կանոնները

18/09/2023
Blog Image

Նախքան ինսուլինային դեղորայքի ներարկում կատարելը անհրաժեշտ է հետևել նշված կանոններին.

1. Պետք է համոզվել, որ մաշկը մաքուր է և միայն այդ դեպքում իրականացնել դեղորայքի ներերկում:

2. Պետք է ներարկումներ կատարել միայն մաքուր ձեռքերով:

3. Պետք է պարբերաբար փոխել ներարկման հատվածը, որպիսի հետագայում խուսափեք լիպոդիստրոֆիաներից, բորբոքումներից, այտուցներից կամ վարակի նշաններից:

4. Հիվանդները չպետք է ներարկումներ կատարեն հագուստի վրայից, քանի որ նրանք չեն կարողանա տեսնել ներարկման հատվածը և չեն կարող ներարկաման համար մաշկի ճիշտ ծալվածք ձևավորել:

Ինսուլինի ներակման տարբերակներից են.

1. Insumed ինսուլինային ներարկիչները:

2. Ինսուլինային քարթրիջներով ներարկիչ գրիչները:

3. Insupen ինսուլինային գրիչ- ներարկիչի ասեղներ։

4․ Ինսուլինային ներարկիչ գրիչները, որոնք օգտագործվում են ինչպես ինսուլինային դեղորայքներ, այնպես էլ GLP-1 ռեցեպտորների ագոնիստների ներարկման համար:

5. Ինսուլինային պոմպաներ:

Ինսուլինի հաճախակի ներակման առավել հարմարավետ և անվտանգ հատվածներն են.

Որովայն (բացառելով պորտի, ինչպես նաև որովայնի միջին գծի շրջակայքը)- առավել արագ ինսուլինի ներծծումը իրականացվում է այս հատվածից

Ուսի արտաքին մակերևույթը- արագ ինսուլինի ներծծումը իրականացվում է այս հատվածից

Հետույք (վերևի հատված) – դանդաղ է ինսուլինի ներծծում իրականացվում

Ազդրի առաջային մակերևույթ- շատ դանդաղ է ինսուլինի ներծծում իրականացվում:

Քանի որ ինսուլինի ներծծումը կախված մարմնի ներարկման հատվածից տարբեր արագությամբ է, ապա պետք է պարտադիր հետևել բժշկի խորհրդին:

Խորհուրդներ ինսուլինի ներարկման վերաբերյալ.

Նախքան ներարկումներ իրականացնելը պետք է ներարկիչում առկա ավելորդ օդը հանել և հետևել, որ անխափան դեղորայքը դուրս գա ասեղից:

Փորձարկան ժամանակ դեղորայքի կորուստի քանակը նվազագույն է:

Ներարկում կատարելուց անմիջապես հետո պետք է ասեղը հանել ինսուլինային գրիչ ներարկիչի վրայից:

Ինսուլինային գրիչ ներարկիչների ասեղները և ներարկիչները միանգամյա օգտագործմ